Iphone diorama by Michaelko

Diorama là một kỹ thuật làm/trình chiếu phim sử dụng các hình ảnh 3 chiều được quay thực nhưng không phải là từ chủ thể thực mà là từ mô hình thu nhỏ. Michaelko đã thực hiện project Iphone Diorama này trong 3 tháng, ông tự thiết kế, cắt dán và xây dựng mô hình […]

Continue Reading
Top