Browsing Tag

tripod

  • Journal

    Review: Manfrotto Pixi Mini

    Lần cuối tôi mua một cái tripod là hồi năm 2009, là một chiếc Victory rẻ tiền, rất nặng và rất cồng kềnh. Tôi hầu như chỉ mang ra ngoài được 3-4 lần, còn…

Top