110311, 01:51am

Với một đống công việc bề bộn, chả đâu ra đâu. Ở đời điều đáng ghét nhất là mọi công việc cứ kéo dài ko thấy điểm dừng. Đầu ngổn ngang suy nghĩ về start-up, về các project mới nhận được, về công việc hàng ngày với core team, về việc khởi sự xây dựng […]

Continue Reading
Top