Browsing Tag

bulk

  • Journal

    Film 100ft – Nên hay không

    Ngoài việc mua film 135 dạng cuộn rời, một phương án khác để tiết kiệm hơn đó là sử dụng film 100ft nhưng có nhiều vấn đề phải cân nhắc ngoài chuyện giá tiền.…

Top