BIO

Đạt, 2x tuổi, đã chơi và nghiên cứu về film từ năm 2008.
Blog này là những ghi chép cá nhân của bản thân trong quá trình chơi và nghiên cứu nhiếp ảnh film (đặc biệt là tráng phim và rọi ảnh)
, và vài thứ linh tinh khác về cuộc sống.

Hi vọng bạn đọc thích!

.
.
Top