Hôm nọ đọc được tin VSCO phát triển preset màu film cho Lightroom 4, 5, 6 nên cài thử. Một số review như sau:
– Tới lúc này có khoảng 8 gói preset của VSCO, trong đó chỉ có gói số 00 là free, các gói từ 01-07 phải trả phí, khoảng 119$/gói;
– Mỗi một gói preset có sẵn lựa chọn cài đặt profile của các dòng máy: Canon, Nikon, Olympus, Sony, Leica, Fuji;
– Mỗi gói cho mỗi dòng máy có khoảng 30+ preset cho khoảng 2-3 loại film (mỗi loại phim chia nhỏ theo từng hiệu ứng thừa/thiếu sáng, grain nhiều/ít khác nhau…), có các loại film như Kodak Gold, Kodak Ektar, Agfa Vista, Fuji Neopan, Kodak TriX…;
– Cài đặt đơn giản, có đầy đủ video minh hoạ trên web của VSCO.

Mọi người có thể download gói 00 free tại: VSCO STORE
Các gói trả tiền có thể tìm thấy trên torrent cũng khá đầy đủ, mình down thử thấy đã có tới gói 05 dùng tốt. Mình không dùng lightroom bao giờ nên không quan tâm việc dùng preset lắm, nhưng kinh nghiệm cho thấy đây là gói preset rất đa dạng, phù hợp mục đích rộng. Những bạn nào muốn nghịch ngợm tone màu có thể tham khảo, có lẽ gói free 00 cũng khá đủ dùng rồi.

Một vài ảnh minh hoạ, tên preset ghi ở dưới mỗi hình và được apply trực tiếp trên ảnh raw (ORF) của Olympus:

Agfa 800 Vibrant

Agfa 800 Vibrant

Agfa Vista 100-

Agfa Vista 100-

Agfa Vista 100 +++

Agfa Vista 100 +++

Agfa Vista 400

Agfa Vista 400

Agfa Vista 400 Warm

Agfa Vista 400 Warm

Agfa Vista 800

Agfa Vista 800

Fuji Neopan 400+

Fuji Neopan 400+

Kodak BW 400 CN

Kodak BW 400 CN

Kodak Ekta 100

Kodak Ektar 100

Kodak Ekta Blue

Kodak Ektar Blue

Kodak Ekta Magenta

Kodak Ektar Magenta

Kodak Gold 100

Kodak Gold 100

Kodak Gold 100 +++

Kodak Gold 100 +++

Kodak Gold 100 Cool

Kodak Gold 100 Cool

Trix 1 +++

TriX 1 +++