Journal Misc

In my bag, Jan 2014

Những ngày tháng dài ngoẵng, ngồi chờ cái Tết mòn mỏi. Lúc nào chỉ mong tới cuối tuần cầm theo máy ảnh, uống li nâu đá, đọc quyển sách mới mua và hút điếu xì gà 8->.

In my bag - Jan 14

No Comments

Leave a Reply

Top