Misc

Random

Đi một vòng flickr, tự nhiên được hôm trên feed toàn ảnh hay, đa số là từ các bạn cùng lứa cả. Xem ảnh cũng thấy yêu đời yêu người 🙂

Link flick ở dưới mỗi ảnh.

.000047Đời không như là mơ....slow swayingMarch 2, 2013Untitledjust chillUntitledlunch timeUntitledthe little story 2撮ってます

No Comments

Leave a Reply

Top