Journal

Pentax 67 lovers

Nhớ một lần cầm cái pentax 67 của Vũ, to nặng khiếp, to thêm tí là dùng tập tạ được.

Nhiếp ảnh gia Kiyoshimachine có một series ảnh tên là “Monster 67” sử dụng chiếc mũ hình pentax 67 từ năm 2011. Tới năm 2012, anh cùng với 2 nhiếp ảnh gia  Toyokazu Nagano và Hideaki Hamada tạo một trang web mang tên “Channel 67 Rokunana” là một không gian ảnh cho Pentax 67 lovers.
tea break
Vaguely
Actress
Mother
Super Granma
Shooting on the beach
Decisive battle
Macro shooting
Turn it on! !
We are ch67
Step by step by step
LONG EXPOSURE
DARABUCHI BROTHERS
glutton #1
Homework Night
Brother's family
Mother
Secret Love
Channel67 ~青春・突撃・シャッターズ!~

(Shootingfilm.net)

1 Comment

  • Reply Vụ Nguyen Anh July 28, 2013 at 3:48 pm

    Hhaha, so fun Đạt

  • Leave a Reply

    Top