Chả có bộ đôi nào tuyệt hơn một chiếc máy ảnh film cùng với một sợi dây đẹo hợp tông với nó. Mình thì chỉ thích các loại dây bằng da, bản to, móc khóa nhỏ gọn :>


Camera and Strap
Bag, strap, E-P1
gordy’s camera straps
New Strap for Hasselblad, Gordy's Camera Straps
Gordy's Camera Straps
Rose Baroque Fashion SLR/DSLR Camera Strap
Camera Strap from Korea