Misc

Thiết kế poster cho flea market

Một vài design quảng bá nhỏ cho event của bạn Ngọc heo: “Chic&Cheap Flea Market Mini 2”, diễn ra vào ngày 22 và 23/9/2012 tại X-Factory số 77X Hồng Mai.

No Comments

Leave a Reply

Top