Journal

Bon Appétit

Ai nói ẩm thực và thời trang không thể hài hòa với nhau? Diana của trang Miss Moss đã chia sẻ các ý tưởng về các style nhiếp ảnh thời trang trên phố kết hợp với ý tưởng từ những món ăn ngon mắt nhất. Bộ ảnh thực hiện bởi 2 nhiếp ảnh gia riêng biệt cho ảnh về ẩm thực và ảnh về thời trang.

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

Bon Appétit - Dat Tran's Blog

(Source: Miss Moss)

No Comments

Leave a Reply

Top